Kontakt
Aktuálně

Aktuálně

Cyklojízda „Tour de Čerťák“

Evropský týden mobility se pravidelně koná v termínu 16. – 22. září a je zakončený vždy mezinárodním dnem bez aut. Cílem kampaně je zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života podporou čisté mobility a udržitelné městské dopravy. Kampaň dává lidem šanci vidět hodnotu uličního prostoru a vyzkoušet nová řešení problémů, jako je znečištění ovzduší, nedostatek fyzické aktivity, adaptace na klimatické změny a další.  Poslední […]

Kombinuj a jeď se superhrdiny, na obrázku kapitán amerika, batman, želva ninja, superman,

Kombinuj a jeď se superhrdiny!!!

V rámci Evropského týdne mobility proběhla v pondělí 18. září akce s názvem Kombinuj a jeď se superhrdiny!!! Program akce byl zaměřen na přirozený pohyb dětí, aktivní trávení volného času a mezigenerační propojení. Po celou dobu akce byly pro návštěvníky připraveny tyto aktivity: Program celé akce připravilo Zdravé město Nový Jičín, Městská policie Nový Jičín a Mozaika rodinné […]

Zažít Nový Jičín Jinak upoutávka na festival

Zažít Nový Jičín Jinak

V sobotu 16. září 2023 proběhl v Novém Jičíně druhý ročník festivalu Zažít Nový Jičín Jinak. Jedná se o úplně jiný druh festivalu, než všechny ostatní. Festival Zažít Nový Jičín jinak byl upořádán nezávislým uskupením místních aktivních žen ve spolupráci s městem Nový Jičín, místními podniky a spolky. A co všechno bylo k vidění a vyzkoušení? Například: […]

Evropský týden mobility v Novém Jičíně

Zdravé město Nový Jičín se stejně jako v uplynulých letech zapojí k dnes již tradiční celoevropské akci Evropský týden mobility, která probíhá ve dnech 16. – 22. září. Cílem kampaně je podpořit zavádění opatření směřujících k udržitelné dopravě a motivovat občany vyzkoušet i jiné způsoby dopravy než automobil. V roce 2022 se kampaně zúčastnilo téměř […]

dřevěná houpačka instalovaná na Kojetíně. S výhledem na krajinu.

Nová vyhlídka z houpaček

Od 8. června si mohou nejen obyvatelé města užít překrásný pohled na Beskydy a Podbeskydí ze dvou nových houpaček pod vrchem Požaha mezi Kojetínem a Straníkem, které byly vyrobeny v rámci participativního rozpočtu. „Tento projekt, jehož autorem je Radek Hanák Ficbauer, byl ve veřejném hlasování vybrán již v roce 2021, ale jeho realizace trvala déle kvůli […]

Lidé sedící u stolů na veřejném fóru ve Fokusu v roce 2022

Nový Jičín zve občany k diskuzi o rozvoji města

Město Nový Jičín Vás srdečně zve na 5. ročník Veřejného fóra, které se uskuteční ve středu 12. dubna od 16:00 ve velkém sále SVČ Fokus. Účast na Veřejném fóru představuje jedinečnou příležitost pro občany vyjádřit se k životu ve městě, vznést podněty ke zlepšení a hledat společně se zástupci vedení, odborníky a pracovníky města největší příležitosti k rozvoji Nového Jičína. […]

Společná fotka kolektivu Zdravého města po úklidu řeky

Ukliďme společně okolí řeky Grasmanky

Zdravé město Nový Jičín se i letos připojuje k již tradiční kampani Ukliďme Česko. Místem organizovaného obecního úklidu bude část koryta řeky Grasmanky. Připojte se k této akci jako dobrovolník a podílejte se tak na jarním úklidu i Vy. Sraz je v sobotu 1. dubna 2023 v 8:30 před vlakovým nádražím, dále budeme pokračovat podél […]

Zástupný obrázek

Startuje výzva Projekty pro Nový Jičín 2023

Město Nový Jičín vyhlásilo šestý ročník výzvy Projekty pro Nový Jičín. Hlavním cílem Participativního rozpočtu na rok 2023 pojmenovaného jako „Projekty pro Nový Jičín 2023“ je dát zejména občanům našeho města možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě jeho celkového vzhledu […]

Zástupný obrázek

Participace jako důležité téma v kontextu udržitelného rozvoje měst a obcí

V Novém Jičíně dne 19. září 2022 proběhla Ve velké zasedací místnosti radnice MěÚ Nový Jičín přednáška k jednomu z témat z oblasti udržitelného rozvoje, a to konkrétně na téma participace obyvatel jakožto předpokladu udržitelného rozvoje města a obcí.  Tématem provázela lektorka Dana Diváková z Institutu komunitního rozvoje. Cílem přednášky bylo vybavit účastníky informacemi jako […]

Zástupný obrázek

Pozvánka: Buďme ve spojení – Jak a proč zapojovat občany do plánovacích a rozhodovacích procesů

Reagovat můžeme pouze na ty potřeby, které známe – zdravé město tak nutně zapojuje své občany do plánování a rozhodování… Zdravé město Nový Jičín proto srdečně zve občany na přednášku na téma participace. Akce si klade za cíl vysvětlit účastníkům co je participace, co díky ní získají jednotliví zapojení aktéři, jak mohou co ovlivnit a […]