Kontakt

Aktuálně

Město Nový Jičín vyhlásilo sedmý ročník výzvy „Projekty pro Nový Jičín 2024“

Hlavním cílem Participativního rozpočtu na rok 2024 pojmenovaného jako „Projekty pro Nový Jičín 2024“ je dát zejména občanům našeho města možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě jeho celkového vzhledu a zlepšení života ve městě. Jeho smyslem je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na utváření veřejného prostoru kolem sebe podílet. Radnice města se díky němu dozví, co občané ve městě požadují, jak jim lépe naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat.

V letošním roce je celkově pro vítězný projekt vyhrazena částka 500.000 Kč vč. DPH. Náklady na realizaci jednoho projektu mohou být až 500.000 Kč vč. DPH.

Co je potřeba k tomu, abyste přihlásili svůj projekt?

 • Mít nápad (např. jak oživit či opravit nějaké místo ve městě – může se jednat např. o rekonstrukci hřiště, instalaci laviček, doplnění odpadkových košů, zvýšení bezpečnosti doplněním přechodu apod.)
 • Být fyzická osoba starší 15 let/být zástupcem spolku s působností na území města
 • Místo realizace na pozemcích nebo budovách ve vlastnictví Města Nového Jičína
 • Doložit všechny povinné přílohy

Každý předkladatel z řad fyzických i právnických osob smí předložit pouze 1 návrh. Realizován bude jeden – vítězný projekt, na který je vyhrazena celková částka 500 000 Kč vč. DPH.

Jak to bude probíhat?

Výzva Projekty pro Nový Jičín 2024 bude otevřena pro podání projektů občanů v souladu s pravidly této metodiky od 1. března 2024 až do 30. dubna 2024. Po podání návrhů bude probíhat od 02. května do 15. května 2024 kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. V případě, že projekt splní formální náležitosti výzvy, bude předložen v období od 16. května do 31. května 2024 k hodnocení příslušným odborům MěÚ a dle potřeby budou probíhat konzultace s předkladatelem. Konzultace se budou týkat postupu při případné realizaci projektu (v této fázi může být projekt mírně upraven).

Po vyhodnocení projektů odbory z hlediska realizovatelnosti a případných potřebných úpravách budou všechny projekty předloženy Komisi Zdravého města a MA21, a to v rámci veřejného projednání (červen 2024), na kterém budou jednotliví předkladatelé prezentovat své projekty. Členové komise budou mít během projednání prostor dát předkladatelům doplňující otázky k jejich projektům, případně předkladatelům sdělit svá doporučení týkající se daného projektu. Po této fázi má konečné slovo Rada města (termín jednání srpen nebo září 2024). Rada města rozhodne, které projekty postoupí do veřejného hlasování. Předkladatelé návrhů, jejichž návrhy do finální fáze hlasování nepostoupí, obdrží písemné oznámení o této skutečnosti do 5 pracovních dnů od jednání Rady města. Hlasování veřejnosti o finálním projektu bude následně probíhat od 01. října 2024 do 31. října 2024. Výsledky hlasování budou zveřejněny na webu a Facebooku města Nový Jičín a na webu a Facebooku Zdravého města Nový Jičín, v Novojičínském zpravodaji. Realizace projektu, ktery bude mít nejvíce hlasů, proběhne nejpozději do konce roku 2025.

V případě zájmu o předložení projektu nás neváhejte kontaktovat. Kontaktní osobou pro „Projekty pro Nový Jičín 2024“ je referentka Odboru rozvoje a investic Bc. Markéta Jánošíková (Masarykovo náměstí 1, 741 01, Nový Jičín; e-mail: marketa.janosikova@novyjicin.cz, tel.: 556 768 232). V případě osobní konzultace Vašeho návrhu je nutná emailová rezervace termínu. Možnost využití konkrétních budov a pozemků ve vlastnictví města Nový Jičín můžete konzultovat s vedoucí Odboru rozvoje a investic Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou (Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín; e-mail: jitka.pospisilova@novyjicin.cz, tel.: 556 768 368). Níže najdete veškeré související dokumenty (informace o výzvě a formulář pro předložení projektu včetně povinných příloh).

Dokumenty ke stažení:

Výzva Projekty pro Nový Jičín 2024 FORMULÁŘ Projekty pro Nový Jičín 2024 VZOR ROZPOČTU Projekty pro Nový Jičín 2024 Seznam podporovatelů projektu 2024

Ročník 2023

V roce 2023 své návrhy předložili 4 předkladatelé. Návrhy prošly formálním hodnocením a následně byly ve spolupráci s předkladateli projektů dle potřeby upraveny tak, aby byly v případě schválení realizovatelné. Projekty byly prezentovány na veřejném jednání komise Zdravého města a MA21. V této fázi byl vyřazen 1 projekt.  Členy Komise Zdravého města a MA21 byly doporučeny k realizaci 3 projekty. Veřejné hlasování o jednotlivých návrzích proběhlo od 16. května do 04. června 2023 elektronicky přes aplikaci Mobilní rozhlas.

Umístění projektů dle počtu hlasů:

 • Rodinné hřiště – Fotbalové hřiště TJ Sokol Žilina (368 hlasů)
 • Revitalizace Hückelových vil I. – zahradní lavičky (175 hlasů)
 • Sdílený polytechnický sklad pro školská a volnočasová zařízení pro děti (98 hlasů)

Vítězné projekty:


Ročník 2022

V roce 2022 své návrhy předložilo 5 předkladatelů. Návrhy prošly formálním hodnocením a následně byly ve spolupráci s předkladateli projektů dle potřeby upraveny tak, aby byly v případě schválení realizovatelné. V této fázi byl vyřazen 1 projekt.  Z celkového počtu 4 projektů byly po hodnocení příslušnými odbory MěÚ a členy Komise Zdravého města vybrány k realizaci 2 projekty.

Vítězné projekty:

 • Soptíkova herna
 • Veřejné psí hřiště – agility park Nový Jičín

Ročník 2021

V roce 2021 své návrhy předložilo 6 předkladatelů, po hodnocení příslušnými odbory MěÚ a členy Komise Zdravého města byly vybrány k realizaci 2 projekty.

Vítězné projekty:


Ročník 2020

V roce 2020 své návrhy předložili 3 předkladatelé, po hodnocení příslušnými odbory MěÚ a členy Komise Zdravého města byly doporučeny k realizaci 2 projekty.

Vítězné projekty:

 • Květnaté louky
 • Mobilní zastřešení – Straník

Ročník 2019

V roce 2019 své návrhy předložilo 7 předkladatelů, po hodnocení příslušnými odbory MěÚ a členy Komise Zdravého města a MA21 postoupily do finále 3 projekty.

Vítězné projekty:


Ročník 2018

Do prvního ročníku byly přihlášeny 4 projekty, všechny postoupily k hlasování a nakonec byly touto cestou vybrány 2 s nejvyšším počtem k realizaci.

Vítězné projekty: