Kontakt
Aktuality

Aktuálně z našeho Zdravého města

Lidé sedící u stolů na veřejném fóru ve Fokusu v roce 2022

Nový Jičín zve občany k diskuzi o rozvoji města

Město Nový Jičín Vás srdečně zve na 5. ročník Veřejného fóra, které se uskuteční ve středu 12. dubna od 16:00 ve velkém sále SVČ Fokus. Účast na Veřejném fóru představuje jedinečnou příležitost pro občany vyjádřit se k životu ve městě, vznést podněty ke zlepšení a hledat společně se zástupci vedení, odborníky a pracovníky města největší příležitosti k rozvoji Nového Jičína. […]

Společná fotka kolektivu Zdravého města po úklidu řeky

Ukliďme společně okolí řeky Grasmanky

Zdravé město Nový Jičín se i letos připojuje k již tradiční kampani Ukliďme Česko. Místem organizovaného obecního úklidu bude část koryta řeky Grasmanky. Připojte se k této akci jako dobrovolník a podílejte se tak na jarním úklidu i Vy. Sraz je v sobotu 1. dubna 2023 v 8:30 před vlakovým nádražím, dále budeme pokračovat podél […]

Zástupný obrázek

Startuje výzva Projekty pro Nový Jičín 2023

Město Nový Jičín vyhlásilo šestý ročník výzvy Projekty pro Nový Jičín. Hlavním cílem Participativního rozpočtu na rok 2023 pojmenovaného jako „Projekty pro Nový Jičín 2023“ je dát zejména občanům našeho města možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě jeho celkového vzhledu […]

Zástupný obrázek

Participace jako důležité téma v kontextu udržitelného rozvoje měst a obcí

V Novém Jičíně dne 19. září 2022 proběhla Ve velké zasedací místnosti radnice MěÚ Nový Jičín přednáška k jednomu z témat z oblasti udržitelného rozvoje, a to konkrétně na téma participace obyvatel jakožto předpokladu udržitelného rozvoje města a obcí.  Tématem provázela lektorka Dana Diváková z Institutu komunitního rozvoje. Cílem přednášky bylo vybavit účastníky informacemi jako […]

Zástupný obrázek

Pozvánka: Buďme ve spojení – Jak a proč zapojovat občany do plánovacích a rozhodovacích procesů

Reagovat můžeme pouze na ty potřeby, které známe – zdravé město tak nutně zapojuje své občany do plánování a rozhodování… Zdravé město Nový Jičín proto srdečně zve občany na přednášku na téma participace. Akce si klade za cíl vysvětlit účastníkům co je participace, co díky ní získají jednotliví zapojení aktéři, jak mohou co ovlivnit a […]

Zástupný obrázek

Město má zpracovanou studii Smetanových sadů

Město Nový Jičín má nově zpracovanou studii Revitalizace Smetanových sadů v Novém Jičíně. Revitalizaci samotnou iniciovali občané, kteří byli následně také zapojení do procesu zpracovávání studie – v dubnu během dotazníkového šetření a následně během veřejného projednání, kde mohli vznést své podněty k návrhu studie. Zpracovatel studie ji v její finální podobě odevzdal v termínu […]

Zažijte město Nový Jičín

Červen 2023