Kontakt

Veřejné fórum 2023 se uskutečnilo ve středu 12. dubna ve velkém sále SVČ Fokus v 16:00. Obyvatelé města na něm mohli vznést podněty ke zlepšení života a hledat společně se zástupci vedení, odborníky a pracovníky města Nový Jičín největší příležitosti k rozvoji města. Díky Vašim návrhům z předchozích let se městu již například podařilo vybudovat nový přechod u SVČ Fokus, napojit cyklostezku přes viadukt směrem na Čerťák nebo opětovně zprůchodnit areál nemocnice spodní brankou.

Diskuze tak jako každý rok probíhaly u 7 stolů tematicky zaměřených na různé oblasti. Jeden stůl navíc byl určen pro mládež ve věku cca 10–20 let. Občané se mohli zapojit libovolně podle oblasti svého zájmu a mezi jednotlivými stoly mohli v průběhu i přecházet. Stoly byly tematicky uspořádány takto:

  1. Sociální a zdravotnické služby, prevence, bezpečnost
  2. Veřejná správa, komunikace, informovanost, podpora podnikání
  3. Výchova, vzdělávání
  4. Životní prostředí, energetika
  5. Veřejný prostor, rozvoj města, bydlení, architektura
  6. Doprava
  7. Kultura, sport, volný čas, cestovní ruch
  8. Mládež

Od 17. do 30.4. je možné o prioritách hlasovat v celoměstské anketě. Podrobnosti najdete také v tiskové zprávě.

Níže v přílohách najdete přehled plnění priorit schválených v předešlých letech.