Kontakt

Školní fóra se na ZŠ konají opakovaně od roku 2018. Cílem akce je vždy získat od žáků zpětnou vazbu k tomu, co se jim líbí ve škole a ve městě, zároveň však také získat pro tyto oblasti i podněty ke zlepšení. V úvodu každé akce na jednotlivých školách zazní komentář k plnění předešlých podnětů od žáků, poté žáci v rámci skupin předkládají návrhy na zlepšení ve škole i ve městě.

Následně vybírají v obou oblastech 10 podnětů, které vnímají jako nejdůležitější a o těch hlasují. Výstupem za každou školu tak je 10 podnětů na zlepšení pro oblast školy i města seřazených dle počtu hlasů (vyřazeny jsou ty podněty, které ve finálním hlasování obdrží 0 hlasů). Průběh i výstupy akce Školní fóra na jednotlivých školách jsou shrnuty v zápisech z jednotlivých let.

Školní fóra na ZŠ 2022

V roce 2022 proběhla školní fóra v průběhu měsíců března a dubna. Účastnili se jich zástupci pátých až devátých ročníků, celkem cca 120 žáků. Organizačně akci zajišťovali ředitelé a pověření pedagogové daných škol, koordinátorka Zdravého města a MA21 Mgr. Lucie Kuběnová a místostarosta a politik Zdravého města a MA21 Mgr. Ondřej Syrovátka. Školní fóra se na...

Více informací...

Školní fóra na ZŠ 2019

V první polovině října proběhla na místních základních školách školní fóra, kterých se účastnili zástupci pátých až devátých ročníků. Celkem 120 žáků z 4 novojičínských základních škol diskutovalo o tom, co by chtěli zlepšit nejen ve škole, ale i ve městě.  Protože u 3 ze zapojených škol se navíc jednalo již o druhý ročník této akce, hned v úvodu zazněla rekapitulace toho, co se povedlo či nepovedlo (a proč) realizovat...

Více informací...

Školní fóra na ZŠ 2018

V průběhu května proběhla ve městě dvě školní fóra, a to na ZŠ Jubilejní a ZŠ Komenského 66. Celkem 75 žáků z pátých až devátých ročníků se mohlo vyjádřit, co by chtěli zlepšit nejen ve škole, ale také ve městě. Na ZŠ Jubilejní by si děti přály obnovit bufet a automat na mléko, opravit tělocvičnu s hřištěm , zavést veřejné wi-fi na pracovišti Dlouhá 56, obnovit  venkovní třídu,...

Více informací...