Kontakt

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které Městu Nový Jičín poskytujete.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • identifikace správce: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212
  • označení pověřence: Ing. Milan Jandora
  • kontaktní údaje na pověřence: poverenec@novyjicin.cz, tel.: +420 602 553 813

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění práv se můžete obrátit na Město písemně, elektronickým podáním do datové schránky nebo e‑podatelny nebo telefonicky či e-mailem přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů.