Kontakt
26.3.2024

Město Nový Jičín po šesti letech znovu předkládá veřejnosti pocitovou mapu města. Chystáme úpravy městské památkové rezervace a jejího okolí a při jejich plánování jsou pro nás důležité i vaše nápady a podněty. Řekněte nám, kde se v centru města cítíte příjemně, kde se necítíte bezpečně a která místa se můžou vylepšit pro cyklisty. Své pocity z různých míst můžete vyznačit barevnými body do mapy a doplnit je svými názory a komentáři. „Pocitová mapa představuje zajímavou příležitost, jak se mohou občané zamyslet nad prostorem, kde žijí, avšak v každodenním shonu mu možná nevěnují příliš pozornosti, a vyjádřit se k jeho podobě,“ uvedla koordinátorka Zdravého města Markéta Jánošíková. „Díky pár kliknutím tak město získá zpětnou vazbu a zjistí, jaká místa jsou ve městě oblíbená a jaká by si naopak zasloužila větší pozornost,“ doplnila Jánošíková.

Vytvoření pocitové mapy je velmi jednoduché a zabere vám 10 – 15 minut. Jedná se o internetovou aplikaci, ve které může každý na mapě označovat místa v centru města, která nejlépe odpovídají na otázky:

  1. Místo, kde se cítím příjemně (kde je to atraktivní), případně proč
  2. Místo, kde se cítím nepříjemně (kde to není atraktivní), případně proč
  3. Tady se necítím bezpečně
  4. Tady bych dal/a více zeleně
  5. Místo, kde by se mohlo něco vylepšit v cyklodopravě.

Pocitovou mapu můžete vyplnit do 31. března a najdete ji na odkaze https://pocitovamapa.nszm.cz/novy-jicin-2024/.

Pocitová mapa bude sloužit jako podklad pro budoucí urbanistické plánování a rozvoj města. Výsledky mohou ovlivnit nasměrování budoucích investic. Děkujeme, že se zajímáte o budoucnost našeho města!

Tato aktivita probíhá v rámci projektu „PART-NET“, podpořeného grantem z fondů EHP 2014-2021.