Kontakt

Veřejné fórum se konalo 25. dubna 2019. V úvodu akce, kterou provázel Ing. Aleš Dresler, Ph.D., zaznělo shrnutí, v jaké fázi realizace jsou podněty získané z předešlých let.V rámci doprovodného programu byla pro účastníky připravena také tombola a součástí fóra byla také prezentace projektů podaných do participativního rozpočtu v rámci výzvy Projekty pro Nový Jičín 2019 a hlasování o nich.

Ověřené návrhy byly následně předloženy Radě města a Zastupitelstvu, které schválilo, že se nadále bude zabývat těmito 11 příležitostmi:

 • Komplexní úprava Smetanových sadů
  • Nebyla schválena druhá část původního návrhu, tj. komplexní úprava Žerotínského parku, protože park u Žerotínského zámku není majetkem města.
 • Oživení náměstí zelení
 • Podpora prvků podporujících zadržování vody (zelené střechy, propustné parkovací plochy aj.)
 • Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením
 • Postavení víceúčelové sportovní haly
 • Rozšíření sdílených kol a koloběžek do Nového Jičína
 • Rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Vybudování bezpečného přechodu u SVČ Fokus
 • Vybudování parkovacího domu v Novém Jičíně v případě, že jeho bude jeho výstavba doporučena v rámci vypracované Koncepce statické dopravy města Nový Jičín (KSD)
  • Návrh byl doplněn o doporučení vybudovat parkovací dům za okolnosti, že toto doporučení vzejde z Koncepce statické dopravy (KSD), která by měla být vypracována do konce roku 2019 a u níž je jedním z hlavních požadavků právě prověření možnosti vybudování parkovacího domu
 • Vyznačení sítě přírodních cyklostezek s kulturními a přírodními zajímavostmi
 • Zapojení ZŠ do projektu “Učíme venku” a “Etiketa”

Související odkazy: