Kontakt

Veřejné fórum je důležitým nástrojem pro zapojení občanů do rozhodování o městských záležitostech. Diskutuje se na nich o největších problémech města a hledají se společné priority, které následně schvaluje zastupitelstvo. Důležitá je proto také zpětná vazba občanům, jak se zvolené priority daří či nedaří naplňovat. Aktualizovaný přehled plnění všech priorit najdete v prezentacích níže. Po dohodě Komise Zdravého města a Rady města se frekvence pořádání veřejných fór prodlouží z 1 roku na 2. Další fórum se tak bude konat opět na jaře roku 2025. První veřejné fórum v Novém Jičíně se uskutečnilo v roce 2017 a celkem se jich konalo již pět.

Lidé sedící u stolů na veřejném fóru ve Fokusu v roce 2022

Přílohy