Kontakt

V těchto letech se veřejná fóra z důvodu vládních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 nekonala. Občané tak byli informováni pouze o plnění priorit z předchozích veřejných fór na webu města (viz níže).

Občané však měli příležitost ovlivnit budoucí směřování města zapojením do příprav Strategického plánu rozvoje města 2021–2027. Do dotazníkového šetření se zapojilo téměř 600 občanů.