Kontakt
17.4.2024

Město Nový Jičín vyhlásilo 7. ročník výzvy Projekty pro Nový Jičín, jejímž hlavním cílem je dát občanům našeho města možnost rozhodnout o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a moci se tak spolupodílet na rozvoji města. Zájemci výzvy Projekty pro Nový Jičín 2024 mohou své návrhy předkládat prostřednictvím jednoduchého formuláře doplněného o povinné přílohy, které naleznete v záložce Participativní rozpočet.

Tento ročník participativního rozpočtu přináší několik změn:

  • Na návrh Komise zdravého města došlo k navýšení celkově alokované částky na 500 tisíc korun včetně DPH.
  • Podpořen bude pouze 1 vítězný projekt.
  • Celková výše nákladů na jeden projekt může být až 500 tisíc korun včetně DPH.
  • Podmínkou podání projektu do výzvy bude doložení jmenného seznamu minimálně 30 osob podporujících daný projekt (dříve to bylo 20).

Projekty mohou předkládat fyzické osoby starší 15 let, nebo také zástupci spolků s působností na území města a to od 1. března do 30. dubna 2024. Každý předkladatel z řad fyzických i právnických osob smí předložit pouze 1 návrh. Od 2. do 15. května bude probíhat kontrola formálních náležitostí. V případě splnění těchto náležitostí bude projekt hodnocen v období od 16. do 31. května příslušnými odbory Městského úřadu. Všechny projekty budou prezentovány na veřejném projednání Komisí Zdravého města a MA21 v průběhu června. Rada města pak rozhodne, které projekty postoupí do veřejného hlasování, které proběhne od 1. do 31. října. Vítězný projekt bude realizován v následujícím kalendářním roce.

Pokud tedy máte nějaký nápad, jak zlepšit život ve městě, pak neváhejte a přihlaste své projekty do výzvy Projekty pro Nový Jičín. Poté co jednotlivé odbory městského úřadu a komise Zdravého města a MA21 zhodnotí vaše návrhy, rada města rozhodne, které projekty postoupí do veřejného hlasování, kde se rozhodne o vítězi. Tak pojďme společně utvářet lepší Nový Jičín,“ vyzvala koordinátorka Zdravého města Markéta Jánošíková.