Kontakt

Školní fóra na ZŠ

Školní fóra se na ZŠ konají opakovaně od roku 2018. Cílem akce je vždy získat od žáků zpětnou vazbu k tomu, co se jim líbí ve škole a ve městě, zároveň však také získat pro tyto oblasti i podněty ke zlepšení. V úvodu každé akce na jednotlivých školách zazní komentář k plnění předešlých podnětů od...

Více informací...

Školní fóra na středních školách

Školní fóra na středních školách 2023 V průběhu měsíců září a října se konala na novojičínském gymnáziu a na Mendelově střední škole školní fóra, jejichž cílem je učit studenty konstruktivní diskuzi, vyvolat v nich zájem o fungování školy i města, objasnit, co město ovlivnit může a co nikoli a společně hledat způsoby, jak zlepšit školní prostředí i...

Více informací...

Veřejná projednání

Více informací...

Mládež kraji

Program „Mládež kraji“ v našem městě realizuje Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje s Ministerstvem školství, SVČ Fokus a Městem Nový Jičín. Díky tomu mohou mladí lidé obohatit veřejné dění ve městě. Program je určen pro mladé lidi ve věku 13 až 26 let, týmy mládežníků mají možnost získat finanční prostředky pro projekty, kterými chtějí zlepšit život v Novém Jičíně. V souladu s pravidly výzvy...

Více informací...