Kontakt

Školní fóra na ZŠ

Školní fóra se na ZŠ konají opakovaně od roku 2018. Cílem akce je vždy získat od žáků zpětnou vazbu k tomu, co se jim líbí ve škole a ve městě, zároveň však také získat pro tyto oblasti i podněty ke zlepšení. V úvodu každé akce na jednotlivých školách zazní komentář k plnění předešlých podnětů od...

Více informací...

Školní fóra na středních školách

Nový Jičín se stal prvním městem v republice, které uspořádalo Školní fórum na středních školách. Fóra se konala 22. a 23. listopadu 2021 na Gymnáziu a Mendelově střední škole. Studenti ve skupinkách složených ze zástupců různých ročníků diskutovali o kvalitě života ve své škole i ve městě samotném. Následně se zástupcem vedení školy a vedení města rozebírali, nakolik jsou jejich návrhy reálné a hlasovali o tom, které jsou pro ně nejdůležitější....

Více informací...

Veřejná projednání

Více informací...

Mládež kraji

Program „Mládež kraji“ v našem městě realizuje Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje s Ministerstvem školství, SVČ Fokus a Městem Nový Jičín. Díky tomu mohou mladí lidé obohatit veřejné dění ve městě. Program je určen pro mladé lidi ve věku 13 až 26 let, týmy mládežníků mají možnost získat finanční prostředky pro projekty, kterými chtějí zlepšit život v Novém Jičíně. V souladu s pravidly výzvy...

Více informací...