Kontakt

V roce 2022 proběhla školní fóra v průběhu měsíců března a dubna. Účastnili se jich zástupci pátých až devátých ročníků, celkem cca 120 žáků. Organizačně akci zajišťovali ředitelé a pověření pedagogové daných škol, koordinátorka Zdravého města a MA21 Mgr. Lucie Kuběnová a místostarosta a politik Zdravého města a MA21 Mgr. Ondřej Syrovátka.

Školní fóra se na ZŠ konají opakovaně, poslední fóra proběhla s ohledem na opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 na podzim roku 2019. Cílem akce je vždy získat od žáků zpětnou vazbu k tomu, co se jim líbí ve škole a ve městě, zároveň však také získat pro tyto oblasti i podněty ke zlepšení. V úvodu každé akce na jednotlivých školách zazněl komentář k plnění předešlých podnětů od žáků, poté žáci v rámci skupin předkládali návrhy na zlepšení ve škole i ve městě. Následně vybírali v obou oblastech 10 podnětů, které vnímají jako nejdůležitější a o těch hlasovali. Výstupem za každou školu tak je 10 podnětů na zlepšení pro oblast školy i města seřazených dle počtu hlasů (byly vyřazeny ty podněty, které ve finálním hlasování obdržely 0 hlasů). Průběh i výstupy akce Školní fóra na jednotlivých školách jsou shrnuty v zápise, který je ke stažení níže.

Související odkazy

Přílohy