Kontakt

Druhé Veřejné fórum se v Novém Jičíně konalo 15. května 2018, i tentokrát bylo záměrem získat podněty k dalšímu rozvoji města od jeho občanů. Zároveň se přítomni dozvěděli, jakého pokroku se podařilo dosáhnout u příležitostí, které byly zvoleny jako prioritní v předešlém roce. Nově byl mezi tematické stoly zařazen také stůl pro mládež, která tak mohla také předložit své náměty.

Ověřené návrhy byly následně předloženy Radě města a Zastupitelstvu, které schválilo, že se nadále bude zabývat těmito 12 příležitostmi:

 • Napojení cyklostezky přes viadukt směrem na Straník a Čerťák
 • Vybudování pump tracku
 • Neredukovat zeleň, naopak ji rozšiřovat (včetně parků)
 • Učinit podpůrné kroky pro podnikatele s provozovnou na náměstí
 • Revitalizace okolí tokůPoradenská pomoc osobám pečujícím v domácnostech o své blízké (seniory a zdravotně postižené)
 • Umístit panoramatickou mapu s popisem výhledu na vrchol Svince (U křížku)
 • Pravidelně spolupracovat s partnerskými městy (např. formou výměnných pobytů, zavedením mezinárodního Poháru starosty s nejen sportovními aktivitami, ale i jazykovými olympiádami apod.)
 • Zavedení kuchyněk do škol (výuka vaření + místnost pro ohřev jídla)
 • Vybudování nových chodníků v okolí ZŠ a MŠ Jubilejní – konkrétně před vchodem pro žáky a u Budovatelů 11
 • Zajištění možnosti parkování kol u škol
 • Rozvoj dobrovolnictví v pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Vybudování parkovacích boxů pro kola (např. u Lidlu, ZUŠ)

Související odkazy: