Kontakt

Veřejné fórum 2024

Veřejné fórum je důležitým nástrojem pro zapojení občanů do rozhodování o městských záležitostech. Diskutuje se na nich o největších problémech města a hledají se společné priority, které následně schvaluje zastupitelstvo. Důležitá je proto také zpětná vazba občanům, jak se zvolené priority daří či nedaří naplňovat. Aktualizovaný přehled plnění všech priorit najdete v prezentacích níže. Po...

Více informací...

Veřejné fórum 2023

Veřejné fórum 2023 se uskutečnilo ve středu 12. dubna ve velkém sále SVČ Fokus v 16:00. Obyvatelé města na něm mohli vznést podněty ke zlepšení života a hledat společně se zástupci vedení, odborníky a pracovníky města Nový Jičín největší příležitosti k rozvoji města. Díky Vašim návrhům z předchozích let se městu již například podařilo vybudovat nový přechod u SVČ...

Více informací...

Veřejné fórum 2022

Letošní Veřejné fórum proběhne v úterý 10. května 2022 ve velkém sále SVČ Fokus, začátek akce je stanoven na 16:00 a zváni jsou všichni obyvatelé Nového Jičína. Účast na Veřejném fóru představuje jedinečnou příležitost vyjádřit se k životu ve městě, vznést podněty ke zlepšení a hledat společně se zástupci vedení, odborníky, a pracovníky města Nový Jičín největší příležitosti k...

Více informací...

Veřejné fórum 2019

Veřejné fórum se konalo 25. dubna 2019. V úvodu akce, kterou provázel Ing. Aleš Dresler, Ph.D., zaznělo shrnutí, v jaké fázi realizace jsou podněty získané z předešlých let.V rámci doprovodného programu byla pro účastníky připravena také tombola a součástí fóra byla také prezentace projektů podaných do participativního rozpočtu v rámci výzvy Projekty pro Nový Jičín 2019 a hlasování o nich. Ověřené návrhy byly následně...

Více informací...

Veřejná fóra 2020 a 2021

V těchto letech se veřejná fóra z důvodu vládních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 nekonala. Občané tak byli informováni pouze o plnění priorit z předchozích veřejných fór na webu města (viz níže). Občané však měli příležitost ovlivnit budoucí směřování města zapojením do příprav Strategického plánu rozvoje města 2021–2027. Do dotazníkového šetření se zapojilo téměř 600 občanů.

Více informací...

Veřejné fórum 2018

Druhé Veřejné fórum se v Novém Jičíně konalo 15. května 2018, i tentokrát bylo záměrem získat podněty k dalšímu rozvoji města od jeho občanů. Zároveň se přítomni dozvěděli, jakého pokroku se podařilo dosáhnout u příležitostí, které byly zvoleny jako prioritní v předešlém roce. Nově byl mezi tematické stoly zařazen také stůl pro mládež, která tak mohla také předložit své...

Více informací...

Veřejné fórum 2017

První Veřejné fórum s podtitulem „Rozmluvíme Nový Jičín“ se konalo 16. května 2017 v SVČ Fokus a účastnilo se jej 93 občanů. S organizací a záměrem celé akce přítomné seznámil politik Zdravého města a místostarosta Mgr. Ondřej Syrovátka, programem následně provázela Ing. Dana Diváková. Aktuálně realizované a plánované investiční akce města přítomným odprezentovala Ing. Olga Veverková. Své návrhy mohli občané předkládat...

Více informací...