Kontakt

Letošní Veřejné fórum proběhne v úterý 10. května 2022 ve velkém sále SVČ Fokus, začátek akce je stanoven na 16:00 a zváni jsou všichni obyvatelé Nového Jičína. Účast na Veřejném fóru představuje jedinečnou příležitost vyjádřit se k životu ve městě, vznést podněty ke zlepšení a hledat společně se zástupci vedení, odborníky, a pracovníky města Nový Jičín největší příležitosti k rozvoji města.

Diskuze budou probíhat u 7 tematicky zaměřených stolů různých oblastí rozvoje města, plus jeden stůl určen pro mládež ve věku cca 10–18 let. Zapojit se můžete libovolně podle oblastí vašeho zájmu:

  • Sociální a zdravotnické služby, prevence, bezpečnost
  • Veřejná správa, komunikace, informovanost, podpora podnikání
  • Výchova, vzdělávání
  • Životní prostředí, energetika
  • Veřejný prostor, rozvoj města, bydlení, architektura
  • Doprava
  • Kultura, sport, volný čas, cestovní ruch.

Již před akcí se občané mohou seznámit s pokrokem v plnění priorit schválených v předešlých letech, a to prostřednictvím níže přiložených prezentací: