Kontakt

První Veřejné fórum s podtitulem „Rozmluvíme Nový Jičín“ se konalo 16. května 2017 v SVČ Fokus a účastnilo se jej 93 občanů. S organizací a záměrem celé akce přítomné seznámil politik Zdravého města a místostarosta Mgr. Ondřej Syrovátka, programem následně provázela Ing. Dana Diváková. Aktuálně realizované a plánované investiční akce města přítomným odprezentovala Ing. Olga Veverková.

Své návrhy mohli občané předkládat u 7 tematických stolů, ze kterých vzešlo celkem 14 návrhů, o kterých pak hlasovali občané (na místě konání akce a následně prostřednictvím ankety) a které byly zároveň diskutovány na setkání Komise Zdravého města a MA21.

Ověřené návrhy byly následně předloženy Radě města a Zastupitelstvu, které schválilo, že se nadále bude zabývat těmito 9 příležitostmi:

  • Vybudovat síť přírodních cyklostezek „Čertovy stezky“ a zřídit „single trail centrum Čerťák“
  • Rozšířit a modernizovat zázemí v lokalitě Čerťák (WC, převlékací zástěny, občerstvení, sportovní hřiště apod.)
  • Ozelenit náměstí, především stromy
  • Vybudovat kruhový objezd u Čedoku včetně přechodů v okolních ulicích
  • Vytvořit koncepci parkování ve městě
  • Zajistit brigády pro mládež
  • Podpořit jazykové vzdělávání a výjezdy studentů do partnerských měst
  • Navýšit kapacitu kontejnerů na bioodpad
  • Pořádat diskotéky pro mládež

Související odkazy: