Kontakt
20.9.2023

V Novém Jičíně dne 20. září 2023 proběhla v aule radnice MěÚ Nový Jičín přednáška k jednomu z témat z oblasti udržitelného rozvoje, konkrétně na téma zdraví a kvalitní život. Tématem provázela lektorka Dana Diváková z Institutu komunitního rozvoje.

Cílem přednášky bylo vybavit účastníky teoretickými znalostmi i praktickými návody pro podporu zdravého životního stylu obyvatel.

Akce se konala v rámci kampaně Evropský týden mobility, který každoročně probíhá od 16. do 22. září. Hlavním smyslem kampaně je podpora bezemisní a nízkoemisní dopravy, podpora multimodality a propagaci zdravotních (psychických i fyzických) přínosů plynoucích z pohybu na čerstvém vzduchu. V rámci projektu Zdravé město se jedná o důležitou akci upozorňující na téma udržitelné městské mobility, pro Nový Jičín je akce vhodná k propagaci ekologicky šetrné MHD, realizovaných cykloopatření i cyklostezky Koleje.