Kontakt
3.1.2023

Město Nový Jičín vyhlásilo šestý ročník výzvy Projekty pro Nový Jičín. Hlavním cílem Participativního rozpočtu na rok 2023 pojmenovaného jako „Projekty pro Nový Jičín 2023“ je dát zejména občanům našeho města možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě jeho celkového vzhledu a zlepšení života ve městě. Pokud tedy máte nápad na konkrétní projekt vylepšující život ve městě splňující podmínky Výzvy Projekty pro Nový Jičín 2023, neváhejte a návrh předložte. Předkladatelé mohou své návrhy předkládat prostřednictvím jednoduchého formuláře doplněného o povinné přílohy.

Již druhým rokem je pro projekty občanů vyhrazena částka 400 tisíc korun včetně DPH a náklady na realizaci jednotlivých projektů mohou činit až 200 tisíc korun včetně DPH.

Své projekty mohou předkládat fyzické osoby starší 15 let, nebo také zástupci spolků s působností na území města. Každý předkladatel z řad fyzických i právnických osob smí předložit pouze 1 návrh. Projekty je možné předkládat ve lhůtě od 4. ledna do 10. února 2023. Veškeré informace a související podklady najdete zde.

V předešlých letech byly podpořeny tyto projekty:

  • Na Svinec (realizováno podzim 2018)
  • Hřiště pro malé i velké sviště (realizováno podzim 2018)
  • Generace v pohybu – venkovní fitness (realizováno březen 2020)
  • Venkovní čítárna ve Smetanových sadech (realizováno prosinec 2020)
  • Mobilní zastřešení – Straník (realizováno prosinec 2020)
  • Kvetoucí louky (realizováno říjen 2020)
  • Discgolf arény pro město Nový Jičín (realizováno listopad 2021)
  • Soptíkova herna (realizováno prosinec 2022)
  • Novojičínské houpačky (realizace plánována v roce 2023)
  • Veřejné psí hřiště – agility park Nový Jičín (realizace plánována v roce 2023).