Kontakt
21.9.2022

V Novém Jičíně dne 19. září 2022 proběhla Ve velké zasedací místnosti radnice MěÚ Nový Jičín přednáška k jednomu z témat z oblasti udržitelného rozvoje, a to konkrétně na téma participace obyvatel jakožto předpokladu udržitelného rozvoje města a obcí.  Tématem provázela lektorka Dana Diváková z Institutu komunitního rozvoje.

Cílem přednášky bylo vybavit účastníky informacemi jako např. co je to participace, co díky ní získají jednotliví zapojení aktéři, jak mohou co ovlivnit a jakým způsobem.

Obsah přednášky:

  • Co je participace
  • Jak se mohu zapojit do aktivit města
  • Příklady z praxe

Akce se konala v rámci Evropského týdne mobility 2022, jehož tématem je „lepší spojení“ – této příležitosti jsme využili k uspořádání akce, během které jsme se s účastníky zaměřili na možnosti lepšího spojení mezi aktéry.

Nový Jičín je členem Národní sítě Zdravých měst už řadu let a pravidelně pořádá k aktuálním tématům veřejná projednání, ankety atd. – společně jsme se tak také krátce ohlédli za tím, kde a jak konkrétně byla spolupráce a komunikace s občany přínosná, a proč má smysl zapojovat se do plánovacích procesů, i když od plánování k realizaci vede občas dlouhá cesta.